<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Założenia merytoryczne | Stowarzyszenie dla Rodzin

Założenia merytoryczne

Podstawowe Założenia Programu Profilaktycznego
Wypracowane na podstawie programów realizowanych od 1993 roku Placówki Socjoterapeutycznej, Specjalistycznej Stowarzyszenia Dla Rodzin


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.