<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Wolontariat | Stowarzyszenie dla Rodzin

Wolontariat

Stowarzyszenie współpracuje z wolontariuszami. Dzięki ich pomocy możemy zrealizować więcej różnorodnych zajęć i objąć nimi więcej dzieci i młodzieży.

Wolontariusze mogą pomagać nam w różnych zajęciach zarówno z naszymi klientami jak i w pracach organizacyjnych.

Z wolontariuszami podpisywane są umowy na wykonanie prac wolontaryjnych, otrzymują zaświadczenia o wolontariacie. Rocznie pomaga nam ponad 40 osób.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.