<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Wojciech Pokój | Stowarzyszenie dla Rodzin

Wojciech Pokój

Mgr Wojciech Pokój jest specjalistą psychoterapii uzależnień i socjoterapeutą oraz
absolwentem psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył Studium Terapii Uzależnienia
w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Doświadczenie zdobywał m.in. w Ośrodku Leczenia Uzależnienia i Podwójnej Diagnozy w St Mungo’s w Londynie, w Poradni Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia przy ul. Mariańskiej 1 oraz Klinice Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Wojskowego Instytutu Medycznego. Obecnie związany z Centrum Medycznym Damiana, Stowarzyszeniem dla Rodzin oraz Stowarzyszeniem SKAT. Prowadzi konsultacje i terapię w zakresie uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych.
Pracuje z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 13 r.ż.

Specjalizacje:

 • Trudności emocjonalne (nadmierny stres, napięcie, depresja, lęk)
 • Diagnoza i terapia uzależnień od alkoholu i substancji psychoaktywnych
 • Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych (np. Internet, komputer, hazard)
 • Konsultacje psychologiczne
 • Psychoprofilaktyka uzależnień

Przyjmuje w zakresie:
Psycholog, Psychoterapia uzależnień, Socjoterapia

Wykształcenie:

 • Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Specjalistyczne Szkolenie w Dziedzinie Terapii i Rehabilitacji Uzależnienia
  akredytowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii -
  Instytut Psychologii Zdrowia
 • Szkolenie „Profilaktyka i terapia uzależnień behawioralnych”
 • Centrum Wspierania Rodzin – szkolenie socjoterapeutyczne
   


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.