<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Tomasz Dąbrowski | Stowarzyszenie dla Rodzin

Tomasz Dąbrowski

W Stowarzyszeniu dla Rodzin zajmuje się udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży. Jest także wychowawcą w świetlicy socjoterapeutycznej.

Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w pracy jako psycholog, wychowawca, trener zajęć dydaktycznych i warsztatów.

Staż zawodowy odbył w Kuratorium Oświaty w Lublinie, a także w Poradni Psychologicznej przy Stowarzyszeniu Rodzin Zastępczych i Adopcyjnych “Pro Familia” w Krakowie.

Jest w trakcie kursu socjoterapii w Akademii Socjoterapii.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.