<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Sponsorzy | Stowarzyszenie dla Rodzin

Sponsorzy

ministerstwo pracy i polityki społecznej  europejski fundusz społeczny  Fundusz Inicjatyw Obywatelskich  Ministerstwo Edukacji Narodowej  Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii   Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Wojewoda Mazowiecki Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej  Mazowiecki Kurator Oświaty  Miasto Stołeczne Warszawa  Fundacja Pomoc Społeczna SOS  International Women’s Group of WarsawFundacja dla Polski Polsko – Niemiecka współpraca młodzieży   

A także:
  • Województwo Mazowieckie
  • Urząd Miasta Stołecznego Warszawy – Biuro Polityki Społecznej, Biuro Edukacji, Centrum Komunikacji Społecznej
  • Dzielnice Praga Północ, Praga –Południe, Białołęka, Targówek, Bielany (w tym również Ośrodki Pomocy Społecznej)
  • Polska Narodowa Agencja Wspólnotowego Programu “Młodzież” oraz “Młodzież dla Europy”
  • Association Varsovie - Accueil Section Entraide / Fundacja Entreaide.
  • Indywidualni sponsorzy.
  • Firmy i inne Fundacje.
  • Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
  • Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Rodziny
Wszystkim dziękujemy


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.