<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Pedagodzy | Stowarzyszenie dla Rodzin

Pedagodzy

Sylwia Kiełbowicz - pedagog korekcyjny i wczesnoszkolny, diagnosta pedagogiczny, („Ząbkowska”).

Barbara Kondraciuk – doradczyni zawodowa, coach, trenerka, pedagog

Monika Lewkowicz – pedagog, terapia pedagogiczna z zakresu j. polskiego, dysleksji, diagnosta pedagogiczny, („Nowodwory”).

Anna Nestorowicz – pedagog, trener warsztatów umiejętności wychowawczych, („Nowodwory, Zacisze, Ząbkowska”).

Marta Pletty-Sotomska - coach, pedagog, asystent rodzinny

Sylwia Teresa Kucharska - pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Rafał Wawszkiewicz - pedagog, animator

Małgorzata Gawałko - filolog, terapeuta pedagogiczny. "Zacisze"

Sylwia Heleniak - pedagog, 

Damian Baryła - pedagog

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.