<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Stowarzyszenie dla Rodzin | Page 2 | Pomagamy dzieciom i dorosłym, o których inni zapominają

Grupa rozwojowo-zabawowa z elementami treningu umiejętności społecznych

Prowadzimy nabór do grupy zabawowo-rozwojowej z elementami treningu umiejętności społecznych dla dzieci w wieku 7-9 lat.

Dla kogo:
Dzieci nieśmiałe, wycofane, mające trudności w kontaktach społecznych, trudności w zakresie regulacji emocji, w nawiązywaniu relacji.

Kiedy:
środa godz. 16.30-18.00
Rozpoczęcie zajęć: marzec 2022

Gdzie:
Świetlica socjoterapeutyczna Stowarzyszenia dla Rodzin, ul. Ząbkowska 39.

Warsztaty umiejętności wychowawczych - LSW Targówek

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza w ramach projektu "Lokalny System Wsparcia na Targówku" na nieodpłatne warsztaty umiejętności wychowawczych.  

D l a   k o g o :
Rodzice mieszkający na terenie Targówka.

Warsztaty dla rodziców w sytuacji rozstania, rozwodu - LSW Targówek

Stowarzyszenie dla Rodzin zaprasza w ramach projektu "Lokalny System Wsparcia na Targówku" na nieodpłatne warsztaty online dla rodziców w sytuacji rozstania, rozwodu

D l a   k o g o :
Rodzice mieszkający na terenie Targówka. Warsztaty skierowane są do osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej spowodowanej rozwodem/rozstaniem, które pragną uchronić swoje dziecko/dzieci przez traumatycznymi doświadczeniami przeżywanej sytuacji.

Placówka Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin - rok szkolny 2021/2022

W nowym roku szkolnym zapraszamy dzieci i młodzież wieku 7-15 lat na bezpłatne zajęcia prowadzone w Placówce Wsparcia Dziennego Stowarzyszenia dla Rodzin przy ul. Ząbkowskiej 39/1. 

W programie:

Konsultacje psychologiczno-pedagogiczne

W nowym roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy rodziców do skorzysania z bezpłatnych konsultacji psychologiczno-pedagogicznych. W ramach wsparcia oferujemy konsultacje, poradnictwo, terapię, formy pomocy interwencyjnej, coaching rodzicielski, asystę rodzinną, poradnictwo socjalne.

Dla kogo?
Szczególnie zapraszamy rodziców, których dzieci są w pieczy zastępczej oraz opiekunów prawnych, którzy są rodziną zastępczą.

Strony

Subscribe to Stowarzyszenie dla Rodzin RSS

Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.