<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Doradca zawodowy, coachowie | Stowarzyszenie dla Rodzin

Doradca zawodowy, coachowie

Katarzyna Cudna - pedagog, socjoterapeuta, asystent rodzinny, coach

Sylwia Kiełbowicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, socjoterapeuta

Monika Klimaszewska - psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, asystent rodzinny, coach

Barbara Kondraciuk - pedagog, coach, doradca zawodowy,Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.