<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Socjoterapeuci | Stowarzyszenie dla Rodzin

Socjoterapeuci

Monika Klimaszewska - psycholog, socjoterapeuta, psychoterapeuta, asystent rodzinny

Monika Lewkowicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, socjopterapeuta

Olga Rostkowska-Wachowicz - psycholog, socjoterapeuta

Sylwia Kiełbowicz - pedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, socjoterapeuta

Agnieszka Danuta Wicher - psycholog, socjoterapeuta

Katarzyna Leoniewska - psycholog, instruktor dramy, socjoterapeuta, asystent rodzinny

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.