<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Milena Kiersikowska | Stowarzyszenie dla Rodzin

Milena Kiersikowska

Psycholog, logopeda Studia psychologiczne i podyplomowe logopedyczne ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada kwalifikacje do pracy w placówkach oświatowych.

Uczestniczyła w różnych kursach i szkoleniach, m.in.:

  • Neuropsychologia kliniczna dziecka. Teoria i praktyka,

  • Terapia poznawczo-behawioralna dzieci i młodzieży,

  • Praktyk Zastępowania Agresji (ART),

  • Praca z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową.

Aktualnie doskonali swoje umiejętności na podyplomowych studiach neurologopedycznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki praktykom, stażom i/lub samodzielnej pracy w placówkach oświatowych (poradnie psychologiczno-pedagogiczne, szkoły, przedszkola), placówce służby zdrowia oraz w niepublicznych ośrodkach działających na rzecz dzieci i rodzin.

Posiada doświadczenie w pracy logopedycznej i psychologicznej z dziećmi w różnym wieku, także z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Od lat związana jest ze Stowarzyszeniem dla Rodzin, gdzie prowadzi terapię logopedyczną dzieci i młodzieży, warsztaty umiejętności społecznych dla dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz wspiera rodziców (podczas spotkań konsultacyjnych) w trudnościach wychowawczych lub tych związanych z szeroko rozumianym rozwojem dziecka.Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.