<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

LSW – dobry start, wspólna przyszłość | Stowarzyszenie dla Rodzin

LSW – dobry start, wspólna przyszłośćhttp://europa.um.warszawa.pl/sites/europa.um.warszawa.pl/files/logotypy_str_www_0.png?1470210561

Projekt pn. „LSW – dobry start, wspólna przyszłość” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020

                                                           II EDYCJA REKRUTACJI DO PROJEKTU!!!

Jeśli:

 • mieszkasz na obszarze rewitalizowanym w dzielnicy m.st. Warszawy: Praga Pólnoc, Praga Południe, Targówek
 • chcesz rozwinąć umiejętności społeczne swoje i swoich bliskich
 • chcesz podnieść lub uaktualnić swoje kwalifikacje zawodowe
 • chcesz zdobyć doświadczenie zawodowe
 • chcesz zapewnić swoim dzieciom pomoc w rozwoju i nauce

to zapraszamy Ciebie i Twoją rodzinę do udziału w naszym projekcie!

 

Przygotowaliśmy dla Was:

 • warsztaty umiejętności społecznych
 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
 • zajęcia integracyjne dla rodzin
 • doradztwo prawno-finansowe
 • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy
 • doradztwo zawodowe
 • szkolenia komputerowe
 • szkolenia zawodowe
 • staże zawodowe

 

Formularze zgłoszeniowe można wypełnić i złożyć w:

• Biurze Projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
ul. Wileńska 13/41, Warszawa
godziny otwarcia: poniedziałek-środa 9:00-16:00

• Placówkach Stowarzyszenia dla Rodzin
ul. Pszczyńska 26 m. 57, Warszawa
tel. (22) 253 49 47 lub 518 452 047, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 8:00-20:00,
ul. Ząbkowska 39 m. 1,2, Warszawa
tel. (22) 619 42 67, godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 13:00-20:00

• Klubie Złotego Wieku OPS Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
ul. Jagiellońska 56, 04-468 Warszawa 
tel. (22) 818 64 02, godziny otwarcia: w każdy wtorek 9:00-16:00.

Po złożeniu formularza zgłoszeniowego skontaktujemy się z Tobą telefonicznie lub mailowo.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w załącznikach na dole strony.

 

Więcej informacji dostępnych pod nr telefonu: 22 443 14 98 lub mailowo: dobrystart@um.warszawa.pl

 

Informacje dotyczące projektu:

Wartość całkowita projektu: 1 307 154,60 PLN
Wkład własny: 65 420,00 PLN
Wartość dofinansowania: 1 241 734,60 PLN
Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020 
Priorytet: IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
Działanie: 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Planowany okres realizacji projektu: 01.09.2016 – 28.02.2018
Jednostka realizująca projekt: miasto stołeczne Warszawa/ Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Partnerzy w projekcie:
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom
- Stowarzyszenie Mierz Wysoko
- Stowarzyszenie Monopol Warszawski
- Stowarzyszenie Centrum Informacji Społecznej CIS
- Stowarzyszenie dla Rodzin

Opis projektu:

Cel główny projektu: reintegracja społeczna 110 członków rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców obszarów rewitalizowanych m.st. Warszawy, w tym aktywizacja zawodowa 50 dorosłych członków tych rodzin, zdolnych do zatrudnienia do 28.02.2018 r.

Grupa docelowa: projekt skierowany jest do 110 os. w wieku 7-65 lat (50 os. w wieku 18-65 lat oraz 60 os. w wieku 7-17 lat), członków rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów 3 dzielnic Warszawy, objętych programem rewitalizacji – Pragi Północ, Pragi Południe i Targówka.

Pliki do pobrania

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.