<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Podstawowe informacje | Stowarzyszenie dla Rodzin

Podstawowe informacje

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Warszawie przy ulicy Kasprowicza 72a/2. Zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 00000 61714; NIP 118-14-32-984; REGON 014912055.

Rachunek bankowy „Stowarzyszenie dla Rodzin”, Warszawa ul. Kasprowicza 72a m2, PKO Bank Polski nr 56 1020 1013 0000 0802 0101 3119. Stowarzyszenie przyjmuje wyłącznie wpłaty na cele statutowe Stowarzyszenia dla Rodzin. Wpłaty bez tego opisu są odsyłane.

 

Władze

 

 
Nazwisko i imię: Funkcja lub stanowisko:
Kuszczuk Anna Maria Prezes
Kiełbowicz Sylwia Wiceprezes
Pazyrska Renata Sekretarz
Szymczak Anna Skarbnik
Grzywińska Krystyna Członek Zarządu

 

 


Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.