<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Formy pomocy | Stowarzyszenie dla Rodzin

Formy pomocy

Komu pomagamy:

 • Dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom
 • Rodzinom, parom
 • Dorosłym
 • Innym placówkom i kadrze merytorycznej

W sytuacjach gdy:

 • Poszukują porady, konsultacji
 • Chcą podjąć psychoterapię, różne formy terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej
 • Jest potrzeba zdiagnozowania problemu lub rozwoju
 • Chcą doskonalić swój rozwój, relacje z innymi lub zmienić swoją sytuację życiową
 • Znaleźli się w sytuacji kryzysowej, z różnymi problemami rodzinnymi (w tym wychowawczymi, uzależnień, przemocy itp.), małżeńskimi, osobistymi
 • Potrzebują opieki i wsparcia w codziennym radzeniu sobie w sytuacjach życiowych

Prowadzimy różnorodne formy pomocy w zależności od pozyskanych na ten cel funduszy


Aktualnie dostępne formy pomocy

 

 

 

 

 

Rodzaj zajęć Ząbkowska Nowodwory Zacisze
Indywidualne poradnictwo, konsultacja, diagnoza, terapia dla dzieci i młodzieży (3-19 lat) x x x
Grupy socjoterapeutyczne, edukacyjno – rozwojowe dla dzieci w wieku szkoły podstawowej x x x
Grupy socjoterapeutyczne, edukacyjno – rozwojowe dla młodzieży gimnazjalnej x x  
Grupy terapeutyczne, wsparcia, edukacyjno – rozwojowe dla młodzieży  w wieku 16-19 lat x    
Terapia pedagogiczna x x x
Logopedia x x  
Poradnictwo, konsultacje rodzinne x x x
Terapia rodzinna, terapia dla  par i małżeństw x x x
Pomoc psychologiczna rodzinie, parom i małżeństwom x x x
Indywidualne poradnictwo, konsultacja, terapia dla rodziców, dorosłych. x x x
Zajęcia edukacyjne dla rodziców, grupy wsparcia x x x
Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców. x x x
Doradztwo zawodowe dla młodzieży x x x
Mediacje   x  
Interwencje kryzysowe w sytuacjach problemów związanych z uzależnieniem, przemocą x x x
Informacja na temat innych ośrodków udzielających pomocy x x x

 

 

 

 

Nowi klienci przyjmowani są w miarę dostępnych miejsc.

Pracę rozpoczynamy od konsultacji i diagnozy problemu. W zależności od diagnozy i potrzeby osoby, która się do nas zgłosiła, proponujemy formy pomocy oraz ustalamy wspólnie kontrakt i zasady korzystania z zajęć.

 

 

 • Formy psychoterapeutyczne, terapeutyczne, poradnictwo, konsultacje trwają 50 min.
 • Terapia logopedyczna dla młodszych dzieci trwa 30 min.
 • Terapia rodzinna lub małżeńska może być prowadzona przez 1,5 godziny.
 • Terapia grupowa trwa 1,5 godziny.
 • Zajęcia socjoterapeutyczne, edukacyjne od 1 do 2 godzin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.