<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Dla osób z innych placówek oraz wspólnie z nimi | Stowarzyszenie dla Rodzin

Dla osób z innych placówek oraz wspólnie z nimi

Organizowanie i uczestniczenie w zespołach interdyscyplinarnych.
Współpraca z osobami z innych placówek w sprawie dziecka i jego rodziny.
Szkolenia dla kadry merytorycznejWszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.