<

Działalność odpłatna              Działalność częściowo odpłatna

Animatorzy, instruktorzy | Stowarzyszenie dla Rodzin

Animatorzy, instruktorzy

Julianna Chrzanowska - animator, komparatysta cywilizacji, egiptolog
Tomasz Filip Dąbrowski -psycholog, animator
Katarzyna Leoniewska - psycholog, socjoterapeuta, animator, instruktor dramy, asystent rodzinny
Rafał Wawszkiewicz - pedagog, animator
Joanna Wieczorek - animator
Urszula Niemirska - artysta plastyk, animator

 Wszelkie prawa zastrzeżone, treść oraz koncepcja działań mogą być wykorzystywane wyłącznie za pisemną zgodą.